Austråttvegen 49A – Hus A og B – 1 solgt

Salgstarten har gått og vi har allerede solgt 1 bolig i Austråttveien 49A på Austrått.

Prosjektet har startet opp, men vi har fortsatt en bolig ledig for deg/dere.

Bolig B er solgt. (til høyre på bildet)

Adressen/nr vil bli forandret når prosjektet ferdigstilles.

Kontakt megler Leiv Inge Stokka hos EM1 – 95210773 evt utbygger ved Odd Helge Askeland 41557736

oh@bygg-askeland.no

Prospekt Austråttveien

Boligene er søkt godkjent i husbanken og renten pr 1.mai er 2,95%.