GUNSTIG ENEBOLIG MED ALT PÅ ETT PLAN!

I Melkevikleitet på Slåttevik/Kvinnesland har vi nå for salg prosjektert enebolig med alt på ett plan!  

Pris 3,19mill + omkost.

Leveransebeskrivelse fås hos megler/utbygger.

Byggemodning med lekeplass/renovasjon/veier/fortau osv er allerede på plass.

Det er også mulig å kjøpe/leie båtplass i Slåttevik.

BYA 132,7m2, BRA 92,3m2. 

Ta kontakt med DNB v/Geir Audun Vikse, geir.audun.vikse@dnbeiendom.no, mob 46850390.

Evt. Vegard Aksnes – mob 48135190 – vegard.aksnes@dnbeiendom.no

Evt selger – Askeland Eiendomsutvikling AS v/ Olav Askeland, olav@bygg-askeland.no, mob 90825990.

Det er også mulighet for å søke husbankfinansiering på huset. Vi hjelper dere med søknadsprosessen!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on tumblr
Share on telegram