GUNSTIG ENEBOLIG MED ALT PÅ ETT PLAN! SOLGT!

Boligen i Melkevikleitet 1 på Slåttevik/Kvinnesland er nå solgt! 

 

Leveransebeskrivelse fås hos megler/utbygger.

Byggemodning med lekeplass/renovasjon/veier/fortau osv er allerede på plass.

Det er også mulig å kjøpe/leie båtplass i Slåttevik.

https://www.finn.no/realestate/newbuildings/ad.html?finnkode=192581654

BYA 132,7m2, BRA 92,3m2. 

Ta kontakt med DNB v/Geir Audun Vikse, geir.audun.vikse@dnbeiendom.no, mob 46850390.

Evt. Vegard Aksnes – mob 48135190 – vegard.aksnes@dnbeiendom.no

Evt selger – Askeland Eiendomsutvikling AS v/ Olav Askeland, olav@bygg-askeland.no, mob 90825990.

Det er også mulighet for å søke husbankfinansiering på huset. Vi hjelper dere med søknadsprosessen!