Vi har 2 nye boliger under planlegging på Austrått i Sandnes. 

Ta kontakt med Odd Helge Askeland på 41557736 – oh@bygg-askeland.no for mer informasjon.