Askeland Eiendomsutvikling AS har nye boliger under planlegging i Aksdalsvegen 170.

Ta kontakt med Olav Askeland for mer informasjon, 90825990 – olav@bygg-askeland.no